05. חשיפת הציבור לקרינת רדיו מסוכנת

כיום מותר עדיין לחשוף את הציבור לקרינה מסוכנת.

בדור ה- 2 הסלולרי הותר לחשוף את הציבור בישראל, בהתאם ל-"זהירות המונעת"  לקרינה עד ל- 10% מהסף שהומלץ על ידי ICNIRP דהיינו, לסף הסביבתי של 40µW/cm2  (בתדר 800MHz), למרות שכבר ברמות נמוכות בהרבה, ניגרמו נזקי גוף באנשים, ובחיות מעבדה, כמפורט להלן. מחקר משנת 1991, הראה שחשיפה  ל-  10 V/m ,(ביחידות צפיפות הספק זה 27µW/cm2 ), גרמה באנשים כמעט מייד, לשינויים ברורים בהרכב כימי של הדם, ולהפעלת גנים קדם מסרטנים, הגורמת ל-"מצב סרטני זמני" (כמפורט לעיל). 

ברשויות האמונות על  שמירת בריאות הציבור בישראל, הסתתרו עד לאחרונה מאחורי המלצות ICNIRP, כאמת מידה מוחלטת ובטוחה, כביכול, למה שמותר לחשוף את הציבור ללא נזק. כך ה-"תקן" משמש להם כיסוי חוקי למחדלים, ומאפשר להם עדיין להשאיר על כנם מקורות קרינה מסוכנים. 

קרינה אלמ"ג, גורמת  ליצירת רדיקלים חופשיים בתא, אפילו בחשיפה לקרינה סלולרית חלשה המהווה פחות מ 1% מהסף המומלץ על ידי ICNIRP: מחקר עם חשיפה לטלפונים סלולריים שהיו במצב כוננות, בכיסים של מתנדבים  (Moustafa et al 2001) הראה שנוצרו רדיקלים חופשיים, שגרמו נזקים בחלבונים , בממברנות התאים, בעצבים, ובשומני הדם.  (ראה תקציר המחקר להלן). 

הפגיעה בממברנות התאים משבשת את פעולת תעליות היונים, וכן את חילוף החומרים בתא, פוגעת ביצירת הורמונים, ומעבירים עצביים, כך פוגעת בתפקוד העצבים, ובנוסף בכליות בכבד, מערכת הלב וכלי הדם , מערכת הרביה, מערכת השתן, והמערכת  החיסונית. הפגיעה מצטברת ומחמירה בחשיפות במשך הזמן. בנוסף פוגעים הרדיקלים החופשיים ב- DNA  וגורמים למוטציות, ולשברים (Lai and Singh 1995,1996,1997) , ראה תקצירי המחקרים להלן. 

רוב המוטציות שקורות, מתוקנות על ידי מנגנונים מתוחכמים, אולם ככל שהשגיאות מתרבות, קשה למנגנוני התיקון לתקן אותן, כשקצב יצירת השגיאות גבוה מקצב התיקון, זהו מצב שרק ילך ויחמיר. היות וגם הגנים של מערכות התיקון, ודיכוי הגידולים ניפגעים בעצמם. הדבר מביא לעליית הסיכוי לחלות עם הזמן, בטרם עת, במחלות זיקנה - יתר לחץ דם, מחלות לב, שבץ, פרקינסון, אלצהיימר,  דלקת מיפרקים וסרטן , לעיתים  בגיל צעיר.

כאמור, בחשיפה המותרת לקרינות אלמ"ג מופעלים גנים גנים קדם מסרטנים (המתחילים לפעול כמסרטנים), גנים של מערכת העצבים, גנים המקודדים לחלבוני הלם חום (למצב  של דחק=  stress, בעליית הטמפרטורה, או חדירת מזהמים כימיים, או ביולוגיים). ביצירה ממושכת של חלבוני הלם חום, הם פורצים את המחסום בין הדם  למוח (BBB), כפי שדווח לפני 33 שנים (Oscar and Hawkins 1977). פריצת מחסום זה גורמת לחשיפת המוח לתרכובות רעילות, ביניהן מסרטנות. בהפעלה ממושכת של הגנים להלם חום, פעילותם פוחתת, ומורידה את רמת המערכת החיסונית, ובכך הן עידוד הריבוי של תאים סרטניים, והן החלשת מערכת החיסון, מובילה להתפתחות מחלה סרטנית ( Leszczynski et al.2002).  

סאלפורד ועמיתיו ראו בשודיה, ריבוי מקרים של אובדן זיכרון קצר מועד, והופעת שיטיון זיקנה במשתמשי סלולרים כבדים, כבר בגילאי 38 עד 55 !! הם חקרו את התופעה בדימוי במוח חולדות, ומצאו שפריצת מחסום BBB   קרתה בתוך דקות מתחילת חשיפה לקרינה סלולרית חלשה (SAR=0.016 W/Kg  וואט לק"ג רקמה) הנמוכה בהרבה מהמותר, וניכרה בדליפת חלבוני דם גדולים (בעיקר אלבומין) למוח (Salford et al 2003), ומזהמים כימיים מהדם, ונתגלו מוקדי נזק של תאי מוח מסביב לכלי דם כפי שצילמו בתמונות הבאות:

תמונה  : פריצת המחסום BBB בחשיפה לקרינה. חתך רוחב דרך חלקים מרכזיים של מוח החולדה: 

A.- מוח חולדה שלא נחשפה, ששימש כביקורת.

B.- מוח חולדה שמחשפה לקרינת רדיו בתדר סלולרי. 

בתמונה A הצביעה בשני הפרפרטים לגילוי אלבומין (חלבון הדם), המופיע בצבע חום. 

 האלבומין נראה בצדדים המרכזיים –תחתיים של המוח (ההיפותאלאמוס), שזה מצב נורמלי. 

לעומת זאת בתמונה B האלבומין נראה כמוקדים קטנים מרובים, המייצגים זליגה מכלי דם רבים במוח. ההגדלה פי 3. 


בתמונה הבאה רואים (מימין), את הנזק לתאי המוח, כפי שמופיע במיקרוסקופ:

תמונה  : צילומי מיקרוסקופ של תאי מוח חולדה:
תמונה A - במוח חולדה שלא הוקרנה, נראית שורה של תאים פירמידליים של ההיפוקמפוס: תאי עצב נורמליים. בין התאים (הגדולים) מפוזרים תאי עצב שחורים ומעוותים, הניקראים "נאורונים אפלים".
תמונה B- קליפת המוח של מוח חולדה שהוקרן. ניראים תאי עצב נורמליים (שניצבעו כחול בהיר) המעורבים ב- "נאורונים אפלים" בכל העומק של קליפת המוח, אולם הכי פחות בשכבות העיליות 
חיצוניות. הגדלה פי 160.


היות וחלבוני הלם חום גם מאפשרים לתאים פגועי DNA להמשיך ולהתחלק, במקום שייכנסו למסלול של מוות מתוכנן, חלקם של אלה עוברים התמרה סרטנית, ויכולים להתרבות, והופכים לגידול סרטני. 
באנשים הגרים בסביבת אנטנות שידור, סלולריות ואחרות, הפגיעה באיכות חיים ניכרת היטב, בשכיחות גבוהה של הפרעות שינה, כאבי ראש, בחילה, חוסר תפקוד, תשישות, דיכאון, שינויים בפעילות המוח, הפרעות נאורולוגיות (בפרט, בילדים (חוסר ריכוז , היפראקטיביות, קשיי לימוד וזיכרון, הפרעות בראייה, וכיוב ( Santini et al. 2002 , ותקשורת אישית 2005). אגב, פרופ' סנטיני, תרם להורדת סף החשיפה בצרפת ל- 0.1μW/cm2 (הנמצא בתהליך) . הוא  גם הכיר את המציאות בישראל, מביקורו כאן, ואף עזר במאבק כנגד הקרינה מול מוסד חינוכי בירושלים. לדאבון הלב, פרופ' סנטיני ז"ל שמדד בכל הזדמנות קרינות לייד מקורות חזקים, ניפטר בשנת 2007, ממחלת סרטן  קצרה ואגרסיבית במיוחד. 
 
מחקרים אפידמיולוגיים בשכונות סמוכות לאנטנות שידור רדיו וטלוויזיה בעולם, הראו כבר לפני שנים רבות, עליית שכיחות מחלות סרטניות כולל לאוקמיה, סרטן המוח, סרטן האשכים, סרטנים של דרכי המין והשתן, וסרטן השד:
Robinette et al. 1980, Milham 1985, 1988 , Szmigielski 1996, Hocking et al. 1996, Dolk et al.1997a,b Beall et al. 1996, Grayson 1996, Thomas et al. 1987, Lilienfeld et al. 1978, Zaret 1989, Davis and Mostofl 1993,, Hayes et al. 1990, Tynes et al. 1996,  Cantor et al. 1995. 

בסידני, אוסטרליה, בסביבת אנטנת טלוויזיה המשדרת משנת  1956 (Hocking et al 1996, 1998) נמדדה בשכונות מגורים במרחק 1 ק"מ מהאנטנה, צפיפות הספק של  8.0μW/cm2  שירדה  במרחק 4 ק"מ עד  ל-   0.2μW/cm2   הסיכון הכולל ללאוקמיה היה פי 1.24, ובילדים פי 1.58, ולתמותה היה פי 2.32 בילדים הסיכון ללאוקמיה לימפטית (הנפוצה ביותר) היה בשכיחות פי 1.55, ובתמותה פי 2.74 שכיחות סרטן המוח, ותמותה ממנו לא עלו.  

סביב תחנות שידור רדיו וסלולרים בעולם ניתגלו תחלואים בשכיחות גבוהה, "צברים" של מחלות: בגרמניה בעיר נאילה  ( Eger et al 2004 ), באוסטריה לייד גראץ ( Oberfeld et al 2008), באנגליה (7 צברים בערים שונות www.radiationresearch.org), בספרד בעיר ואלאדוליד  (www.burgerwelle.de) , בפולניה (www.burgerwelle.de), באיטליה  ברומא, לייד אנטנת השידור של הואתיקן (Michelozzi et al 2001, 2002), באוסטרליה  (www.burgerwelle.de), בצרפת (Santini 2005), ובישראל, צבר סרטני באיזור נתניה, שנחקר ע"י ד"ר דני וד"ר רוני וולף, שמצאו בו חולי סרטן עד מרחק 350 מ' מאנטנות, (Wolf and Wolf 2004). בעוספיא על כתף הכרמל, שידרו אנטנות סלולריות ורדיו פירטי מתחילת שנות ה- 1990, והחל מכ- 7 שנים מהצבת האנטנות, ניתגלו מקרי סרטן רבים, בשנת 2000 נישרפו האנטנות על ידי התושבים, אך במקומן הוצבו בהתגנבות יחידים של חברות הסלולר, אנטנות רבות. ביצענו שם פרויקט שכונתי: סגן ראש העיר, סא"ל (גימ.) סולימן אבורוקן, מדד קרינה RF, וגילה 43 אנטנות בלתי חוקיות. ועד נשים חולות סרטן, בראשות הגב' נואל אבורוקן, אספו מבית לבית נתונים על חולי סרטן, והניפטרים מסרטן, ששימשו להכנת מפה בידי סולימן. המפה הוצגה לחברי הכנסת בועדות, ונשלחה לפרופ' Eger מגרמניה, להצגה בכנסים באירופה (AbuRuken, S. et al 2005), ובינתיים עלה מספר החולים לכ- 350 מקרי סרטן, כולל כמה משבץ מוחי, שלמעלה ממחציתם ניפטרו (מעודכן לסוף שנת 2010). בדלייאת אל כרמל השכנה חלו גם כן (64, לא מעודכן),  בצורן (70, לא מעודכן, בתוספת מקרים רבים של הפלות) בפורת (60, מתוך 450 תושבים, נמצא בתביעה משפטית), בנען (56, בהכנה), כפר תמרה (30<, בהכנה), כפר יאסיף (182, בהכנה) בבקעא אל ר'רביה (כ- 500, מעודכן לנובמבר 2010), כפר רמה (בהכנה), ומבשרת ציון (בהכנה).

בניתוח נתוני המפה שהוכנה בעוספיא, רואים, שהניפגעים גרו ברוב המקרים במרחקים של עשרות מטרים בודדים מאנטנה(ות), ועד כ- 300 מטרים מאנטנה. איתה הוכחנו לועדות בכנסת, וקבל עם ועולם, את הצבר הסרטני הגדול ביותר הידוע.  בדקנו את דו"חות הקרינה שנמדדה בכפר על ידי מודדי הגה"ס בשנים 2001-2003, שהיתה כ-5-27µW/cm2,  כך שלפיהם לא עברה את ה-"סף הסביבתי", אולם היתה מסרטנת. לפי פירוט מדידות באותם בתים בהם נמצאה קרינה, שם גם חלו בסרטן. לדוגמא, בחדרי ביתו של פרופ' פאדל מנסור, נמדדו  7-26µW/cm2, גב' מנסור חלתה בסרטן, ונפטרה בסוף חודש ספטמבר 2005 . לייד אנטנה אחרת לקתה מירה אבוזלוף, בשבץ מוחי, וילד שכן לקה בסרטן בעין. באיזור המרכזי של הכפר הישן של עוספיא, בו נמצאו אנטנות יותר זמן, רב יותר מספר חולי הסרטן, באיזורים אחרים מספר החולים קטן יותר, ותואם את התקופה בהם היו אנטנות. מדידות של כותב שורות אלו, הראו בכמה מקומות קרינות שחרגו מהסף הסביבתי. אנליזה ספקטרלית שביצע לאנטנות המשדרות, הראתה את כל התדרים ששודרו בכפר, שהיו אופייניים לכל איזור, ומתואמים היטב בין החברות המשדרות, כפי שדווח לסגן ראש העיר דאז.

יש להדגיש שבנוסף למחלות סרטניות, המופיעות בסביבת אנטנות שידור, סובלים תושבים רבים ממחלות אחרות, כגון מחלות לב וכלי הדם, שבץ מוחי, מחלות ניוון עצבי, פגיעות בעיניים ועוד. מחלות אלו לא נכנסו בשום מקרה לסטטיסטיקה של התחלואה.  


Comments