04. הקונצנזוס החומני המוטעה והמטעה

הקונצנזוס החומני המוטעה והמטעה  

חשיפת תושבים בעולם ובישראל, לקרינות רדיו וסלולרים, ללא זהירות, בתירוצים שזה לא מזיק, התחיל  לאחר שכבר היה מידע, אמנם לא מסודר, על נזקי קרינה בלתי מייננת: תוארו פגיעות של קרינות שידור לסוגיהן  (Witwer 1978). לדוגמא, אנטנת שידורי ישראל לארצות ערב התחילה לשדר בשנת 1962, מאתר "הילל" (גל ד'), והמשיכה במשך כ- 41 שנים בעוצמה רבה, וגרמה לעשרות מקרי סרטן לשכנים תושבי פורת, צורן, עין ורד, עין שריד, וקדימה. לאחר זאת (1990) דחו בישראל הצעה להקים אנטנות שידור של קול אמריקה במקומות שונים, מהנימוק שיפגעו בחיות הבר, אבל האנטנות בשרון, באתר "הילל" שידרו בעוצמה גבוהה, והוסיפו להן עוד משדרים למטרות אחרות (שידועות אולם לא מפורטות כאן). בינתיים חלו בסרטן 60 מתוך 450 תושבי פורת, ובישובים הסמוכים (אין נתונים מעודכנים) . בתחילת שנות התשעים רצו להקים אנטנות סלולריות על שמורת הטבע בכרמל, אבל זה נדחה, מהנימוק, שיפגע בחיות הבר, אז הקימו אותן, בעוספיא, בעיקר בשטח הכפר הישן. בסוף שנות ההתשעים כבר נוכחו שרבים בעוספיא לקו בסרטן, ויצרו "צבר סרטני" (שמונה עד כתיבת שורות אלו 350 מקרי סרטן, ולא כולל מחלות לב, כליות, אלצהיימר, פרקינסון, דיכאון וכיוב'). משידורי אתר "הילל" חלו בצורן כ- 75 בסרטן, ואז יצאו תושביה למאבק כנגד חשיפתם לקרינה, בו היה כותב שורות אלו מעורב. לבסוף, כשגבר הלחץ הציבורי, הופסקו שידורי אתר "הילל", בסוף שנת 2003, והאנטנות פורקו. זאת, למרות שטענו אנשי משרדי הגה"ס והבריאות שהקרינה נמוכה, ושבכלל אין נזקים מקרינות רדיו, נימוקים מבישים שכתובים בדו"ח דאז של משרד הבריאות (ראה להלן). עד היום ישנה הכחשה גורפת של נזקי הקרינות, דיסאינפורמציה מצד החברות הסלולריות, תוך התעלמות ממה שפורסם בספרות המדעית והרפואית, ומהמימצאים בשטח, בגיבוי נציגי המשרדים הממשלתיים. לדוגמא, ראה דו"ח מעורר גיחוך של משרד הבריאות (מ- 4 ביוני 2003), על הקרינה בצורן, (שהוגש לועדת המדע בכנסת), היתעלם מספרות מדעית רלוונטית, והציג כאילו רמות הקרינה היו כמעט אפסיות !, לאחר זאת, במכתב ממשרד הבריאות מתאריך 3 באפריל, 2005, לפורום החברות הסלולריות (מס. 111/3303-11מ', שהעתקו הגיע לידי כותב שורות אלו) מודיע האפידמיולוג הראשי במשרד, שלא הגיעו למשרדו הוכחות לנזקי קרינות סלולריות. הודעות אלו גרמו להפקרות הבטיחותית, במסגרת החוק, להקרנת הציבור בכלל, ומתקיני האנטנות בפרט. רק בשנת 2007 נאלצו במשרד הבריאות להודות בנזקים מסויימים מקרינה סלולרית, כגון שכיחות סרטן בבלוטות הרוק (מובהק), במטלפני סלולרי, שנתברר במחקר של ד"ר סדצקי ועמיתיה, במסגרת האינטרפון, תוצאות שהישהו שנתיים טרם פירסומן (Sadetzki et al 2007), כאילו לאנשים אין מוח. והרי כבר 6 שנים קודם הוכיחו חוקרים בשוודיה, שקרינה סלולרית העלתה את הסיכון ללקות בגידולי ראש, כולל סרטני מוח (Hardell et al 2000). יתר על כן, החוקרת המובילה, במשרד הבריאות, ד"ר סיגל סדצקי, שהראתה במחקרה שבאיזורים כפריים, בהם יש פחות אנטנות, ושם נמצאה שכיחות גבוהה יותר של סרטן בלוטות הרוק, הודיעה בועדת הפנים של הכנסת, שבגלל שחסרות באיזורים הכפריים אנטנות, הטלפונים שידרו יותר חזק, והרי לכם, שנמצא יותר סרטן בלוטות הרוק. מסקנות מרחיקות לכת אלו הרי לא ניכללו בתוך המחקר שהיא הובילה, אלא נאמרו בפירוש כדי לחלות פניהם של אנשי החברות הסלולריות שמימנו מחצית מעלות המחקר. והרי, במחקר לא דווח שהאנשים מתקשרים בסלולרי דווקא מבתיהם, גם לא נבדקה עוצמת השידור של הטלפונים, ולא של האנטנות.  

עד תחילת שנות ה- 1990 היה ידוע, שרק קרינה מייננת (שבכוחה לסלק אלקטרונים מהאטומים, ולגרום בכך ליצירת יונים, כולל רדיקלים חופשיים), יכולה להזיק לתאי הגוף, כי רדיקלים הם גורמי הנזק. לעומת זאת, קרינה לא מייננת (בתדירויות רדיו, שיכולה לטלטל מוליקולות של מים, ובכך לחמם מזון בתנור מיקרוגל) , שלא יכולה לסלק אלקטרונים כנ"ל, לפי הקונצנזוס החומני, נחשבה כמזיקה רק אם הייתה חזקה עד כדי כך, שגרמה לנזק חומני. לפי אותה תפיסה, קרינה אלמ"ג  חלשה, שלא גרמה חימום,  לא נחשבה מסוכנת כלל, תוך התעלמות ממחקרים שהראו שגם קרינה זו היתה מסוכנת לבריאות. באותם זמנים, ספגו אנשים מנות קרינה אלמ"ג נדיבות, וללא מחאה, משידורי רדיו מכ"ם, והצגים לסוגיהם, וכן מקווי כוח, ומיתקני חשמל, כנזכר לעיל. מחקרים רבים הראו נזקים מקרינות שהיו חלשות מכדי לחמם את חלקי הגוף שנחשפו להן. בשנת 1995 פורסם שקרינות אלמ"ג גורמות לתאי הגוף החי ליצור רדיקלים חופשיים  (Roy et al 1995), ונזקם של אלה, כמו של הרדיקלים מקרינה מייננת, ומהמקורות האחרים. ד"ר יוסי פרידמן ועמיתיו במכון ויצמן   (Friedman et al 2007) הוכיחו את המנגנון המדוייק בו תאים של אדם יצרו רדיקלים חופשיים מייד כשנחשפו לקרינה ברמה של  5.0μW/cm2 . מחקר זה הוצג על ידי פרופ' רוני סגר, בפני ועדת הפנים של הכנסת, (2007) בה נכחו גם רוב מכחישי הנזקים הסידרתיים. 

 
מידע שביסס את הנזקים מקרינה אלמ"ג בתדרי רדיו 

מסוף שנות ה- 1980 ואילך, פורסמו מחקרים, שהראו נזקים מחשיפה לאלמ"ג, שכללה תדירויות רדיו. חוקר דגול שעלה לישראל, פרופ' גולדסמית ז"ל, פירסם חוות דעת בירחון בינלאומי לבריאות תעסוקתית (Goldsmith 1995), בה התבסס על דו"חות ופירסומים, שכללו:

 1. נתונים מהעבר
 2. מחקר בחיילים שהשתמשו במכשירי קשר בצבא הפולני 
 3. מחקר בחיל הים האמריקני על מלחים  שנחשפו לקרינות אלמ"ג במלחמת קוריאה,
 4. מימצאים מחשיפה לאנטנת שידור של תחנת סקרונדה, בלאטביה, 
 5. נתונים מסביבת תחנת שידור בהוואי (ראה גם להלן), 
 6. מחקרי רפואה תעסוקתית, על עובדי חשמל ואלקטרוניקה, כולל מפעילי רדיו.
 7. הפרעות פוריות במרפאים בחימום בגלים קצרים, ובמיקרוגלים, וניסויים בהקרנת נקבות זבובים. 
 8. פגיעות אלמ"ג באנשי סגל  של שגרירות ארה"ב במוסקווה, בשנות ה- 1960, וה- 1970. שם לא נתגלה חימום הרקמות (דהיינו, לא נמצא נזק חומני, אבל נתגלו סטיות כרומוזומליות, ושכיחות גבוהה של מחלות סרטן). 

תוצאות המחקרים האלה נבדקו על ידי פרופ' גולדסמית ז"ל, והוא מצא שגיאות בחישובים הסטטיסטיים, אותם תיקן ופירסם. אלה כללו: 

 1. דיווחים על שינויים בספירות הדם של המוקרנים. 
 2. עדות למוטציות בתאי הגוף שלהם.
 3. הפרעות פוריות, בעיקר הגדלת שיעור הפלות ספונטניות.
 4. הגדלת שכיחות סרטן, ותמותה, בעיקר במערכות יצירת הדם, בסרטני מוח, וסרטן השד. ואומנם, נמצאו עדויות לכך שחשיפות לגלי רדיו בתדירות מיקרוגלים, שנמשכו מספיק זמן,  היו קשורות להופעת כל ארבעת  סוגי התוצאות. זה הביא  למסקנות על אפקטים אפשריים ועיתוייהם, שדמו מבחינת איכותם, לאלה שניצפו בחשיפה לקרינה מייננת. 

בשנת 2007 פורסם אוסף מחקרים גדול ומעודכן על הסיכונים מקרינות אלמ"ג לסוגיהן, בכותר:  Bioinitiative report על ידי מדענים חברי ICEMS, ראה בפירסום ( (Blackman et al 2007). ניתן לקבל אותו באינטרנט בשם זה. יש בו עשרות מחקרים המאורגנים ב- 20 פרקים לפי הנושא.  הנזקים לגוף החי מוסברים ומבוססים על מחקרים ועקרונות ביופיזיקליים, ביוכימיים ורפואיים, ובעזרת מידע חדיש ומפורט על גנום האדם. המחקרים החדישים מצביעים על כך שסף בטוח לחשיפת הציבור צריך להיות 0.1µW/cm2  וכי מעל זה נגרמים כבר נזקים לגוף החי. ערך זה נתמך על ידי מדעני ICEMS,  וד"ר סלסין עורך הירחון חדשות המיקרוגל (Microwave News 2008)    .

מחקרים אלה כוללים את: 

 1. המחקר באוניברסיטת קולומביה במנהטן, (Lin et al 2001) אחד מרבים של קבוצה המתמחה בביטוי גנים הנחשפים לקרינות אלמ"ג. הוא הוכיח שרצפים מיוחדים ב- DNA של פרומוטרים של גנים קדם מסרטנים, וגנים להלם חום, מגיבים, ומופעלים בחשיפה לקרינות אלמ"ג לסוגיהן. 
 2. המחקר הנ"ל ממכון ויצמן  (Friedman et al 2007) שהראה שקרינה של 5.0μW/cm2 כבר גרמה ליצירה מיידית של רדיקלים חופשיים, על ידי אנזים הנמצא בממברנות התאים, המפעיל מסלול ביוכימי לחלוקות תאים, שבחשיפה מתמשכת או חוזרת לקרינות, יגרום עם הזמן להתפתחות סרטן.
 3. הקרנת שגרירות ארה"ב במוסקווה, במשך שנים ב-"מלחמה הקרה" , ב-   5.0μW/cm2   גרמה לאבראציות (סטיות כרומוזומליות) בכמחצית הנמצאים, ובחלק, למחלות סרטן, הפלות, ועוד. 
 4. במחקר בתאי אדם, נמצא שתאים שהוקרנו ברמת ברמה של  2.4W/cm2   במשך 2 שעות, גרמה לשברים חד ודו גדיליים ב Marinelli et al 2004) DNA) .


בסוף נובמבר 2010 פורסם על ידי ICEMS  דו"ח המשך  על נזקי הקרינה, במחקרים ומאמרים של חבריה בכותר: 

Giuliani L, Soffritti M eds. 2010: Non-thermal effects and mechanisms of interaction between electromagnetic fields and living matter. An ICEMS monograph. Ramazzini Institute. Eur. J.Oncol. Library. Vol. 5. 

   נמצא בקישור http://dl.dropbox.com/u/11443525/An%20ICEMS%20Monograph%202010.pdf .

   דו"ח זה כולל:

 • Soffritti, M:  Preface. 
 • Giuliani, L: Why investigate the non thermal mechanisms and effects of  Electromagnetic fields on living systems?  An introduction .
 • Zhadin, M: On mechanism of combined extremely weak magnetic field action on aqueous solution of amino acid.  
 • Del Giudice, E, Giuliani, L: Coherence in water and the kT problem in  living matter.  
 • Tigrek S, Barnes, F: Water structures and effects of electric and  magnetic fields.
 • Liboff AR: Weak low-frequency electromagnetic fields are biologically  Interactive.  
 • Georgiou CD: Oxidative stress-induced biological damage by low-level  EMFs: mechanisms of free radical pair electron spin-polarization and biochemical amplification.
 • Ledda, M,  et al:  Effect of  extremely low electromagnetic frequency on ion channels, actin distribution and cells differentiation.  
 • Udroiu, I, et al: Genotoxic properties of  extremely low frequency electromagnetic fields.
 • Ledda, M, F. et al: Extremely-low frequency magnetic field modulates differentiation and maturation of human and rat primary and multipotent stem cells.
 • Stankiewicz, W, et al: Immunotropic effects of low-level microwave exposure in vitro.  
 • Seyhan, N, et al: Cellular enzymatic activity and free radical formation in various tissues under static and ELF electric and magnetic field exposure.
 • Vedruccio, C: Polarizability of normal and cancerous tissues, a  radiofrequency nonlinear resonance Interaction non invasive diagnostic bioscanner trimprob detector.
 • Belayev IY: Dependence of non-thermal biological effects of microwaves on physical and biological variables: implications for reproducibility and safety standards.
 • Soffritti, M,  et al: Mega-experiments on the Carcinogennicity of Extremely Low Frequency Magnetic Fields (ELFMF) on Sprague-Dawley rats exposed from fetal life until spontaneous death: plan of the project and early results on mammary carcinogenesis.
 • Bobkova, NV, et al:  The weak combined magnetic fields induce the reduction of brain amyloid-β level in two animal models of  Alzheimer’s disease.
 • Severini, M, Bosco,  L: Delayed maturation of Xenopus laevis (Daudin) tadpoles exposed to a weak ELF magnetic field: sensitivity to small variations of magnetic flux density.
 • Fragopoulou, AF,  Margaritis, LH: Is cognitive function  affected by mobile phone radiation exposure? 
 • Havas, M, et al: Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from DECT phone affects autonomic nervous system.
 • Han, YY, et al: Comparative assessment of models of electromagnetic absorption of the head for children and adults indicates the need for policy changes.  
 • Seyhan, N, et al: Investigation on blood-brain barrier permeability and collagen synthesis under radiofrequency radiation exposure and SAR simulations of adult and child head.  
 • Salford, LG, et al: Effects of microwave radiation upon the mammalian blood-brain barrier.
 • Szmigielski, S: Carcinogenic risks in workers exposed to radiofrequency and microwave radiation.  
 • Hardell, L: Wireless phone use and brain tumour risk.
 • Seyhan, N, et al: Occupational EMF exposure measurements in different work environments. 
 • Figà-Talamanca, I, et al: Exposure to electromagnetic fields and human reproduction: the epidemiologic evidence.

בדו"ח מובאים מחקרים בסיסיים, מעבדתיים, ואפידמיולוגיים,  המקיפים את מיכלול הפגיעות בגוף החי, המאמרים מדברים בעד עצמם, משכנעים, ומומלצים לקריאה.

אחריו פורסם עוד סקר ממצה, מעולה על נזקי קרינות סלולריות, בכותר:

 Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays  (Levitt and Lai 2010).


Comments